Hihetetlen Történelem Podcast

Podcast érdekes és hihetetlen történelmi eseményekről

History
Education
Society & Culture
1
A dél-afrikai apartheid rendszer összeomlása - E83
30 éve, 1994 májusában a Dél-Afrikai Köztársaság elnökévé választották Nelson Mandelát. Ezzel egy korszak zárult le: az apartheid rendszer sötét évtizedei. Ebben az időszakban az ország fehér kisebbsége jelentősen csorbította a fekete lakosság jogait; a feketék nem rendelkeztek szavazati jogokkal, korlátozták a szabad mozgásukat, nem házasodhattak a fehérekkel - és ez csak néhány példa a sokból. A feketék helyzete egyre csak romlott, ezért idővel ellenálló mozgalmak születtek - a következmény pedig véres erőszak lett. Az események meghatározó szereplője volt Nelson Mandela, akit évtizedekig tartottak börtönben, ám a végén az ő elnökké választása hozta el a változást. Az epizódban bemutatjuk az apartheid rendszer előzményeit, kiépülését, viszontagságos évtizedeit, majd a rendszer bukását is.
97 min
2
TF #47 - A keleti blokk összeomlása
A hidegháború a végéhez közeledett: a Szovjetunió ereje meggyengült, a szocialista országok válságba kerültek. A keleti blokk gazdasága messze elmaradt a nyugati országok fejlettségétől. A rendszer fenntarthatatlanná vált, majd elindult egy eseményláncolat - a Szovjetunió felbomlott, a berlini falat lebontották, Németország újraegyesült, a közép-európai kommunista diktatúrák megbuktak. Az adásban ezeket a történéseket vesszük végig részletesen.
33 min
3
TF #46 - Kettéosztott Németország
Németország kettészakadása a mai témánk: részletesen körbejárjuk az NSZK és az NDK létrejöttét, a két országrész közti különbségeket, és természetesen a berlini falról is lesz szó.
17 min
4
TF #45 - A hidegháború kezdete
A második világháborút követően a korábbi szövetségesek hamar egymás ellen fordultak. A két szuperhatalom, a Szovjetunió és az USA érdekei ütköztek egymással. Ebben az adásban beszélünk a konfliktus kialakulásáról, a gazdasági- és politikai érdekekről, valamint a fegyverkezési-, és űrversenyről.
39 min
5
TF #44 - Rákosi korszak
Fekete autó, csengőfrász és Andrássy út 60. Ebben az adásban a Rákosi korszakról lesz szó. Beszélünk a pártállam kiépítéséről, a személyi kultuszról, a tervgazdálkodásról és az állami terrorról. Zárásként pedig azt nézzük meg, hogy milyen volt a mindennapi élet ebben a korszakban.
40 min
6
TF #43 - Holokauszt
Adásunkban a holokausztot mutatjuk be, külön kitérve a német és a magyar történésekre is. Megvizsgáljuk a 20. századi antiszemitizmus eredetét, és végigvesszük azokat eseményeket, amik elvezettek ahhoz a tragédiához, aminek több millió ember esett áldozatául.
40 min
7
TF #42 - Magyar revíziós törekvések és háborúba...
A hitleri Németország a 30-as évek második felében folyamatosan újabb és újabb területekhez jutott, miközben Magyarország a revíziós igényeinek egy részét sikeresen érvényesítette. Mai adásunkban azt nézzük meg, hogy miként sikerült visszacsatolni az elveszett területeink egy részét és hogy végül mi vezetett ahhoz, hogy Magyarország is belépett a második világháborúba.
37 min
8
TF #41 - Náci Németország
A Szovjetunió után egy másik 20. századi diktatúrát mutatunk be: az Adolf Hitler vezette náci Németországot, avagy a Harmadik Birodalmat. Az adásban végigvesszük az eseményeket Hitler színre lépésétől kezdve az antiszemitizmuson és náci terroron át a második világháború küszöbéig.
38 min
9
TF #40 - Kommunista diktatúra a Szovjetunióban
Ebben az adásban végigvesszük azt a folyamatot, ami a szovjet totális állam kiépítéséhez vezetett. Bemutatjuk Lenin és Sztálin uralmát, a kommunista propagandát és a szovjet gazdaságot; ezek mellett beszélünk még a terrorról, amivel több millió lakost tartottak megfélemlítve a birodalomban.
32 min
10
TF #39 - Politikai és gazdasági konszolidáció
A trianoni békét követően az ország gazdasági helyzete katasztrofális, miközben az egymást sűrűn váltó politikai rendszerek nem képesek kezelni a helyzetet. Sokak szerint az országnak egy erős politikai pártra és vezetőkre van szüksége ahhoz, hogy helyes pályára álljunk. A mai adásunkban azt nézzük meg, hogy IV. Károly miként igyekezett visszaszerezni a magyar trónt, valamint hogy Bethlenék milyen (néhol kevésbé demokratikus) rendelkezésekkel szilárdították meg az ország gazdaságát.
40 min
11
TF #38/2 - Trianon (2. rész)
Itt a Trianon adásunk második része! 1920.június 4. - ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot, ami megfosztotta területe kétharmadától a történelmi Magyarországot, és 3,3 millió magyar lakost elszakított az országtól. A 100. évforduló kapcsán, 2020-ban készítettünk egy kétrészes adást a témában, amelyben igyekeztünk több szemszögből körüljárni ezt az eseményt. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy ha már van egy részletes elkészült anyagunk, akkor nem vesszük fel újra - ebben és a következő, folytatásos epizódban tehát a korábban felvett adásunkat hallhatjátok, azután pedig ismét a megszokott formában megy tovább a TöriFakt. :)
74 min
12
TF #38/1 - Trianon
1920.június 4. - ezen a napon írták alá a trianoni békediktátumot, ami megfosztotta területe kétharmadától a történelmi Magyarországot, és 3,3 millió magyar lakost elszakított az országtól. A 100. évforduló kapcsán, 2020-ban készítettünk egy kétrészes adást a témában, amelyben igyekeztünk több szemszögből körüljárni ezt az eseményt. Épp ezért úgy gondoltuk, hogy ha már van egy részletes elkészült anyagunk, akkor nem vesszük fel újra - ebben és a következő, folytatásos epizódban tehát a korábban felvett adásunkat hallhatjátok, azután pedig ismét a megszokott formában folytatódik a TöriFakt. :)
54 min
13
TF #37 - Tanácsköztársaság, ellenforradalom; vö...
A háborút követő évek meglehetősen viharosak voltak a magyar politikai életben. Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesett, a király lemondott, a kommunisták átvették a hatalmat, az emberek rettegték a "vörösterrort", a románok megszállták az országot, majd jött az ellenforradalom és a megtorló "fehérterror"... Ezeket az eseményeket mutatjuk be részletesen az epizódban, tartsatok velünk!
27 min
14
TF #36 - Magyarország az első világháborúban
Előző TöriFakt adásunkban (#35) részletesen beszéltünk az első világháború jellemzőiről - most pedig ismerjük meg Magyarország helyzetét/szerepét az eseményekben! Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként Magyarország a központi hatalmak oldalán lépett be a háborúba. Az adásban átbeszéljük a háború magyar előzményeit, az osztrák-magyar hadsereg jellemzőit; részletesen megnézzük azokat a frontokat, csatákat, amikben magyar katonák harcoltak; végül kitérünk a Monarchián belüli nemzetiségi kérdésekre is.
23 min
15
TF #35 - Az első világháború
Hoppá, már el is érkeztünk a világháborúk korához! A témakör nyitó epizódjában egy átfogó képet adunk az első világháborúról: felvázoljuk a kitörés előzményeit és okait, bemutatjuk a hadviselő feleket, az erőviszonyokat, a frontokat; beszélünk a haditechnikai újításokról, hadigazdaságról, háborús propagandáról, társadalmi hatásokról... Egyszóval szinte mindenről! A következő adásokban pedig Magyarország helyzetét nézzük meg alaposabban.
66 min
16
TF #34 - Dualista gazdaság
A kiegyezést követően gyorsvonatként dübörgött a gazdaság - nem véletlen a hasonlat, ekkor jött létre többek közt a Magyar Királyi Államvasutak, azaz a MÁV is! :) A közlekedés fellendülése mellett gyorsan fejlődött az ipar és a mezőgazdaság is. Hogy mik voltak a legjelentősebb változások, azt az adásban elmondjuk nektek!
25 min
17
Környezetvédők halálos veszélyben, Amazónia erd...
Amazóniában évtizedek óta folyik a nagybirtokos állattenyésztők és a környezetvédők harca - a tét pedig nem kevesebb, mint Földünk legnagyobb esőerdejének, több ezer állat- és növényfaj otthonának sorsa. Az elmúlt évtizedekben több ezer környezetvédelmi aktivistát gyilkoltak meg az erdőirtások elleni tiltakozásuk miatt. Egy közülük Chico Mendes, aki a halálos fenyegetések ellenére élete végéig harcolt az esőerdő megóvásáért - az ő történetét mutatjuk be az adásban. Április 22. a Föld napja. Vigyázzunk a bolygónkra, mert nincs másik hely, ahol lakhatunk!
73 min
18
TF #33 - Kiegyezés
A szabadságharc leverését követően a megtorlás nehéz évei következtek. A magyarok és a Habsburgok közti ellentét azonban egyik félnek sem kedvezett, így idővel terítékre került a kiegyezés kérdése. Ferenc József, Andrássy Gyula és Deák Ferenc tárgyalóasztal mellett rendezte a régóta húzódó ellentéteket, és habár a társadalom egy része fenntartásokkal fogadta az új rendszert, 1867-ben az Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság egyesülésével létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia. Ennél azért részletesebben kell majd kifejteni az érettségin, úgyhogy hallgassátok meg az epizódot! :)
25 min
19
TF #32 - Az 1848-as szabadságharc
Talpra magyar, hí a haza! Ebben az epizódban minden részletet a helyére teszünk, ami az 1848-as szabadságharccal kapcsolatos; szót ejtünk többek közt a nemzetiségi kérdésről, a Batthyány-kormány kihívásairól, Erdély és a Délvidék helyzetéről, a téli- , tavaszi- és nyári hadjáratról, és végül a szabadságharc leveréséről is - és még sokkal többet is elmondunk a harcokról, úgyhogy hallgassátok meg az adást, ha képbe akartok kerülni a témában! :)
39 min
20
TF #31 - Márciusi forradalom, áprilisi törvények
1848 - ha meghallod ezt az évszámot, fogadni mernénk, hogy a márciusi forradalom, Petőfi és a kokárda jutnak először eszedbe! Hagy tegyünk hozzá pár dolgot: népek tavasza, márciusi események Budapesten, áprilisi törvények, első felelős magyar kormány... Hallgasd meg az adást, hogy teljes legyen a kép! A következő epizódban pedig részletesen beszélünk majd a szabadságharcról!
24 min
21
TF #30 - Széchenyi és Kossuth programja és vitája
Kossuth Lajos a "legnagyobb magyarnak" nevezte Széchenyit, ezzel együtt a két államférfi komoly ellentétbe került egymással. Habár céljaik nagyrészt azonosak voltak, a politikai módszereik jelentősen különböztek egymástól: Széchenyi a megfontolt haladást, Kossuth a radikális, gyors változást képviselte. Az adásban részletesen beszélünk kettejük vitájáról és ellentéteikről.
15 min
22
TF #29 - Reformkor
"Haza és haladás" - ez volt a magyar reformkor jelszava. Széchenyi István látta, hogy az ország sok tekintetben lemaradt a nyugati államokhoz képest, ezért változást sürgetett. A reformerek gazdasági, társadalmi és kulturális területen is megfogalmazták a programjukat - hogy pontosan milyen kérdésekben hoztak döntéseket, az az epizódban kiderül!
48 min
23
TF #28 - Új politikai eszmék - liberalizmus, na...
Liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus - ismerős fogalmak? Adásunkban annak járunk utána, hogy honnan erednek ezek a politikai eszmék.
25 min
24
TF #27 - Ipari forradalom (1-2.)
Ipari forradalom... A gépek lázadása! - adnánk ezt a címet, ha kicsit elrugaszkodva a valóságtól rendeznénk egy mozifilmet a témában. Azonban szigorúan a tények talaján maradva itt egy podcast epizód róla, ráadásul kettő az egyben: az ipari forradalom első és második hullámát is elhoztuk nektek! Bemutatjuk a legjelentősebb találmányokat, fejlesztéseket, illetve segítünk átláthatóvá tenni az egész folyamatot. Tartsatok velünk! ;)
50 min
25
TF #26 - II. József, a "kalapos király"
Édesanyja, Mária Terézia halála után II. József került a trónra. Célul tűzte ki, hogy egységesíti a birodalmat és megteremti a közjót - hogy ezt mennyire komolyan gondolta, jól jelzi, hogy élete során több ezer rendeletet hozott, amik azonban nem nyerték el mindenki tetszését, és hamarosan kivívta a magyar nemesek haragját. Hogy mit tartalmaztak ezek a rendeletek, azt pedig az adásban elmondjuk nektek!
21 min