Moda Personası

Tasarımcı Hatice Gökçe ve akademisyen, yazar Şölen Kipöz modanın içinden iki profil , ama onunla dertleri var. Modanın görünen değil görünmeyen yüzlerini açığa çıkaran bulgu, düşünce ve gözlemlerini paylaşıyorlar. Sahi kaç farklı yüzü var modanın?

Arts
Fashion & Beauty
1
Modanın Belleği ve Unutkanlığı
48 min
2
Modanın Etnosundan Etosuna...
58 min
3
Modanın Teknosferi
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde modanın teknosferi olarak tarif ettikleri moda ve teknoloji ilişkisini masaya yatırıyor. Bu tartışmaya ışık tutan sorular şöyle; Teknoloji modayı araç olarak mı kullanıyor; moda teknolojiden ne ölçüde besleniyor ; moda tasarımı ve tasarımcılığı gelişen teknolojilerle ne ölçüde dönüşüyor; giyilebilir teknolojiler modaya nasıl entegre oluyor; dönüşen teknolojik altyapıya tasarım alanı ve tasarım eğitimi nasıl yanıt verecek; modanın tekno-optimistleri ve tekno-konservatifleri kimler?
55 min
4
Modanın cinsiyeti var mı?
Bu bölümde Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz “modanın cinsiyeti var mı?” sorusuna cevap arıyorlar. Kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl bir “cinsiyet belasına” sebep olduğunu ve androjeni ve akışkan cinsiyet rollerinin modayı nasıl biçimlendirdiğini tartışıyorlar.
53 min
5
Modanın Anlam Dünyası
Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz bu bölümde çağdaş moda tarihinde bir dönemin başlangıcını oluşturan kavramsal modanın gerçekleştirdiği yaratıcı dönüşüm üzerine konuşuyorlar. Modanın sanatla etkileşiminde, değişen toplumsal cinsiyet kalıplarında ve...
32 min
6
Modaya ne oldu?
Bu bölümde “Modaya Ne Oldu?” sorusuna cevap arayan Hatice Gökçe ve Şölen Kipöz, modanın doğuşuna öncülük eden modern dünyanın, küreselleşme, hızlı üretim ve tüketim döngüsü ile nasıl zamanla modanın sonunu getirdiğine yer veriyor, Covid-19 salgını ile...
61 min