Kurumsal Yaşamda Kadın

Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinde akademisyenler Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz kadınların iş hayatı içinde yaşadığı problemlere odaklanacak. Bu problemleri akademik teori ve hayatın içinden örneklerle tanımlarken çözüm önerileri arayacaklar.


Aposto'ya üye olmak ve daha fazlasını keşfetmek için: aposto.com

Pareto'ya üye olmak için: aposto.com/pareto

Instagram: instagram.com/aposto

Twitter: twitter.com/apostonews

Sponsorluk ve işbirlikleri için: sales@aposto.com

Business
Society & Culture
How To
1
#8: Medyada Kadın Temsili
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin sekizinci bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz medyada kadın temsili üzerine konuşuyor. Reklamlardan popüler kültür ürünlerine kadınlarım temsilinin gerçek hayata yansımalarını inceliyor, bu temsil anlayışının yıllar içinde nasıl dönüştüğünü tartışıyor.
30 min
2
#7: Annelik Duvarı
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin yedinci bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz annelik duvarı konusunu işliyor. Hamile kadınların hamilelik döneminde kurumsal yaşam içinde yaşadıkları sıkıntıları inceliyor, annelerin çalışma hayatında ve kişisel hayatlarında nasıl fedakarlıklar yapmak zorunda kaldıkları, mevcut problemlerin nasıl giderilebileceği üzerine tartışıyorlar.
25 min
3
#6: Kesişimsellik
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin altıncı bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz kesişimsellik konusunu ele alıyor, yaş ve görüntü gibi kişisel yansımaların iş hayatına etkilerini inceliyor.
33 min
4
#5: Kraliçe Arı ve Yengeç Sepeti
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin beşinci bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz Kraliçe Arı ve Yengeç Sepeti sendromlarını inceliyor. Erkek dominant sektörlerde kadınların yükselirken yaşadıklarını bu sendromlar üzerinden anlatıyor.
27 min
5
#4: Tokenizm
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin dördüncü bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz tokenizm konusunu inceliyor. Kadınların ve farklı kimliklere sahip kişilerin kurumsal yaşamda ve hayatta tokenleştirilmesinin etkilerini inceliyor, kurumların kültürlerine ve bireylerin hayatlarına olan etkisini tartışıyor.
35 min
6
#3: Kadınların liderlik paradoksları
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin üçüncü bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz kurumsal yaşamda lider pozisyonuna gelen kadınların yaşadığı çelişkilere odaklanacak, lider pozisyondaki kadınların aynı pozisyonlardaki erkeklere kıyasla nasıl farklı şartlar ile yüzleştiğini ve bu ikilemin nasıl çözülebileceğini inceleyecek.
37 min
7
#2: Kadınların karşılaştığı görünmez engeller
Kurumsal Yaşamda Kadın podcast serisinin ikinci bölümünde Ela Burcu Uçel ve Benan Kurt Yılmaz kurumsal yaşamda kadınların kariyer yükselişlerinin önündeki görünmez ve saydam engeller olan cam tavan, cam uçurum ve cam yürüyen merdiven gibi kavramları ele alıyor. Bu kavramlaşmış sorunların kadın çalışanlar için ne gibi problemler doğurduğuna değiniyor.
30 min
8
#1: Türk kültüründe kadın ve iş yaşamı
Kurumsal Yaşamda Kadın podcastinin ilk bölümünde Orta Asya Türklerinden günümüze Türk ve Türkiye kültüründe kadının yaşamda ve iş hayatında rolüne odaklanıyoruz. Türk kültürünün karakteristik özelliklerini Hoftsede’nin kültür boyutlarıyla ele alıyor ve kültürel özelliklerin toplumdaki kadın algısı, kadına atfedilen roller ve kadından beklentiler üzerindeki etkisini inceliyoruz.
42 min