Bir Nevi Biyografi

İsmiyle müsemma Bir Nevi Biyografi, Edebiyat, Sanat, Siyaset, Spor veya Düşünce dünyasına mensup tarihe iz bırakmış figürlerin, yaşamını ve eserlerini ele alımlıyor. Zaman zaman da yine tarihe iz bırakan olayları incelemekten de geri durmuyor. https://www.instagram.com/podcast_bir_nevi_biyografi/

Society & Culture
Documentary
1
Kennedy Suikasti ve Komplo Teorileri
16 min
2
'Kristal Gece'(Kasım Pogromu)
8 min
3
Müzayede'nin Tarihçesi
10 min
4
Alcatraz Hapishanesi
8 min
5
Varlığını Sürdüren İlkel Kabileler
10 min
6
Barbarossa Harekâtı 2
21 min
7
Barbarossa Harekâtı
14 min
8
Koleksiyonculuk
9 min
9
Televizyonun Türkiye'deki Tarihçesi
11 min
10
İrlanda Patates Kıtlığı
9 min
11
Muz Cumhuriyeti&Çeçen Korsanlar
13 min
12
1. Unkapanı 2. 1 Mart Hareketi
9 min
13
Arabistanlı Lawrence
16 min
14
Hamlet Davası
10 min
15
27 Mayıs'ın Klikleri&Tarihte Bugün
12 min
16
Sendikaların Tarihçesi
Sanayi Devrimi sonrası Sendikaların oluşumu ve Türkiye'deki durum.
13 min
17
Watergate Skandalı
10 min
18
Faili Meçhul Cinayetler 2
14 min
19
Faili Meçhul Cinayetler
#izmirdepremi #depremvergilerinerede Alaaddin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve Korkut Eken buluşması, Derin Devletin bize hatırlattıkları, Türkiye’nin kirli tarihi: Faili Meçhul Cinayetler Kurbanlar: Politikacılar, Gazeteciler, Askerler...
16 min
20
Ekim Devrimi
#EkimDevrimi #SSCB Vladimir Lenin’in devrim üzerine konuşmaları, Rus Japon savaşı ve Rusya’nın 1. Dünya savaşındaki yenilgisi, 1 dünya savaşı esnasında yaşanan açlık, sefalet, Çarlık rejiminin kötü yönetimi, Asker, köylü ve işçi temelli ayaklanmalar, 1905 devrimi, Çarlık rejiminin baskıları, aristokratlar, jülyen takvimine göre devrimin tarihi, St. Petersburg’da başlayan grevler, grevlerin ülke geneline yayılması, Şubat Devrimi, Otokratik Monarşi, Bolşevikler, Ekim Devrimine giden süreç, devrimin gerçekleşmesi, Rus İç Savaşı, Sovyetler Birliğinin kurulması.
18 min
21
Alman Disiplini
Almanya ekonomisi, Batıda olumlu ekonomik veriler, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa Ekonomisi, Marshall planı, Sanayi üretimi, Prusya krallığından süregelen disiplin, Volkswagen grubu, Akdeniz Ülkeleri, İskandinav ülkelerinin refah seviyesini anlamaya çalışma, Japonya’nın küllerinden doğuşu, Tarihte Bugün #AlmanDisiplini
12 min
22
Pulitzer Ödülü
#JosephPulitzer #journal #pulitzerödülü Joseph Pulitzer’in gazetecilik serüveni, Özgür basının önemi hakkındaki görüşleri, Westliche Post gazetesindeki başarısı, New York World gazetesinde yaptığı reform ve atılımlar, karikatür ve çizgi romanı gazeteye sokması, gazetecilik fakültesi için çabaları, Columbia üniversitesine bıraktığı miras, özgürlük heykeline yardımı, Pulitzer Ödülü, fotoğraf, roman, Murad Sezer’in ödülü, Ernest Hemingway, John Steinbeck https://www.kisa.link/NYmC https://www.kisa.link/NYmE https://www.kisa.link/NYmF
12 min
23
Engizisyon Mahkemeleri
#Engizisyonmahkemeleri #Ortaçagavrupasi IX. yy’da Hristiyanlığa karşı başlayan yeni akımlar sonucu Avrupa devletlerinin ve kilisenin zora düşmesi, Avrupa’nın Hristiyanlaştırılmak istenmesi, Engizisyon mahkemesi, Ortaçağ Engizisyonu, İspanyol Engizisyonu, Yahudileri sürgün etme, Roma Engizisyonu, işkenceler, Kilisenin etkisi, Bilim insanlarının yargılanması.
9 min
24
Kristof Kolomb
#kristofkolomb Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşif süreci, yola çıkışı, Atlantik Okyanusu, Bahamalar’a varışı, Amerikan yerlileriyle ilişkisi, Doğu Hindistan, Altın, İspanya Kralı II. Ferdinand, kolonileşme, Avrupa’ya dönüş. #kâşif #abd https://www.podchaser.com/BIRNEVIBIYOGRAFI
9 min
25
2001 Ekonomik Krizi&Kemal Derviş
#2001EkonomikKrizi #KemalDerviş 2001 ekonomik krizini hazırlayan sebepler nelerdi? 1990’lı yıllarda Türkiye Ekonomisi, 1994 krizi, kamu borçları, Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit gerginliği, IMF, Anayasa kitapçığı, Yazar kasa, Devlet krizi, ekonomik krizden çıkışın yolları, Dünya Bankası, Kemal Derviş’in dümene geçmesi, özelleştirme, rekabet, piyasa, Tarihte Bugün
12 min
26
Berlin Duvarı
#BerlinDuvari #UtancDuvari 13 Ağustos 1961’de Berlin Duvarı’nın inşası, 2. Dünya Savaşı, ABD, Fransa, İngiltere, SSCB, Soğuk Savaş, İki kutuplu dünya, Komünizm, Doğu Almanya, Batı Almanya, Duvarın yıkılışına giden süreç, Sovyetlerin dağılışı, Berlin duvarını konu alan filmler
7 min
27
Tarihteki Büyük Dolandırıcı ‘Sülün Osman’
#sülünosman Osman Ziya Sülün kimdir? Ne tür icraatları vardır, sıradan dolandırıcılardan farkı ne? Hangi yöntemleri kullanmıştır? Aziz Nesin’e neden dava açtı? Kemal Sunal filmlerine konu oluşu.
11 min
28
İslam’da Kurban Kesmenin Tarihçesi ve Diğer Din...
#kurbanbayramı İslam dininde kurban ibadeti, ortaya çıkışı, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, İshak, Hz. İbrahim’in rüyası ve oğlunu kurban etmek istemesi, diğer İbrahimi dinlerde kurbanın yeri, Kurban kesmenin amacı, kurban etinin dağıtım şekli, Yahudilikte kurban, Türkiye’de kurban kesme oranları. Tarihte bugün, Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası hisseleri
10 min
29
Seyfi Dursunoğlu Namı Diğer Huysuz Virjin
#Seyfidursunoglu #huysuzvirjin doğum tarihi, memleketi, eğitim hayatı, memuriyet yaşamı, gösteri dünyasına girişi, şöhret basamakları, huysuz şov, sansüre uğraması, esprili kişiliği, mizahı, hastalığı ve vefatı, tarihte bugün
5 min
30
Türkiye’de Şans Oyunlarının Tarihçesi&Milli Piy...
Şans Oyunlarının tarihçesi, 19. yy’da şans oyunları, Şans oyunlarının Türkiye’ye gelişi, Osmanlı’ yönetiminin piyangodaki rolü, Abdülmecit dönemi, Türk Teyyare Cemiyeti, Teyyare Piyangosu, Piyango satıcıları, Abdülhamit döneminde piyango, yasaklar, yardım amaçlı düzenlenen piyangolar, Türk Hava Kurumu, Cumhuriyet döneminde piyango, İsmet İnönü, Fenerbahçe stadyumunun inşaası, Nimet abla, Tarihte bugün
12 min
31
Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemi&Madımak Olayı
Merkezi yerleştirme sınav sistemi, 1960’lı yıllardan itibaren üniversite sınavı ve tercih sistemi, ÖSS, ÖYS, YGS, LYS, YKS, KPSS, sınav sistemindeki sorunlar, intihar eden gençler, tarihte bugün, Gündem, Madımak, Sivas Katliami, Aziz Nesin
9 min
32
Uzay Heparı&90’lar Pop Müzik
Uzay Heparının müzik yaşamı, besteleri, aşkları, yaşama bakışı, ölümi
9 min
33
Türkiye’de Kumarhanelerin Kısa Tarihi
Kumarhanelerin Türkiye’deki Tarihi, ülkedeki döviz kıtlığına çözüm arayışları, ihracatın artırılması için yerli mal üretimine teşvik, turizm gelirlerinin artırılması, ülkeye turist çekmek için belli bölgelere kumarhane açılması, AYM, halkın görüşleri, kumarhanelerin açılması, medyada tepkiler, Turgut Özal, kumarhanelere tepkiler, vergi kaçırılması, mafya, Ömer Lütfü Topal, Susurluk kazası, susurluk olayı, Refah Partisi, Erbakan hükümeti, genelge, kumarhanelerin kapatılması, tarihte bugün
7 min
34
Bir Dahi Yönetmen: Ahmet Uluçay
Ahmet Uluçay sineması, Sinemayla tanışması ve arkadaşı İsmail Mutlu’yla sinema makinesi yapmaları, Ahmet Uluçay’ın yoksullukla mücadelesi, Beyoğlu’nda yapımcıların kapısını çalması, kısa filmleri, babasıyla ilişkisi, ödüllü kısa filmleri, ulusal ve uluslararası festivaller, Sinemaya dair düşünceleri, ilk uzun metraj filmi, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Ezel Akay, çekmeseydim delirirdim, Mustafa Preşeva, Bozkırda Deniz Kabuğu, 23. Uluslararası Film Festivali, hastalığı, ölümü.
9 min
35
ABD’de Irkçılığın Tarihsel Gelişimi ve Abraham ...
George Floyd’un öldürülmesi, ABD’de ırkçılığın tarihsel süreci, 1600’lü yıllarda ABD ekonomisi, ABD’de oluşan köle ihtiyacı, Afrikalı siyahilerin gemilerle Amerika’ya getirilişi, Transatlantik köle ticareti. Güney Amerika ve Kuzey Amerika’nın ekonomik ve sosyal durumu, Abraham Lincoln’un başkanlığı, ABD’nin bölünmesi, Amerika iç savaşı, 31 Ocak 1865’de Köleliğin yasaklanması, Abraham Lincoln’ün öldürülmesi. Sonrasında devam eden ayrımcılıklar. Irkçılığın devam etmesi.
10 min
36
Tanzimat Döneminin Edebiyat ve Sanata Etkisi
Tanzimat Dönemi. Tanzimat’ın ortaya çıkış gerekçeleri. 19. Yüzyılda Avrupa’daki Askeri, Ekonomik ve Sosyal gelişmeler. Osmanlı devletinin 19. Tanzimat Fermanı. Padişah yazısı. Divan edebiyatı. 1. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve özellikleri. Şiir, Roman, Tiyatro. 2. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve özellikleri. Şinasi, Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Şemsettin Sami, Tanzimat dönemi eserleri, ilkler, Tarihte bugün
10 min
37
Metin Toker&Akis Dergisi
Metin Toker’in eğitim yaşamı, Fransa’da bulunduğu dönem, meslek yaşamı, Türkiye’ye dönüşü, Akis Dergisi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), Evliliği, İsmet İnönü’yle yakınlığı, Muhalefet, Demokrat Parti, Cezaevi dönemi, Mesleği hakkındaki düşünceleri, Kitapları, Yazarlığı, siyasi görüşü, tek partili yıllar, çok partili dönem, Demokrat Parti iktidarı, Sağlık durumu, Vefatı. Tarihte bugün
9 min
38
Aysel Gürel&80’ler 90’lar Türkçe Pop
Aysel Gürel kimdir? Eğitimi, mesleği, söz yazarlığı, ilk şarkısı, sözünü yazdığı şarkılar, çalıştığı sanatçılar, şarkıcılar ve besteciler, evliliği, kızları, kişiliği, başarıları, ödüller, Sezen Aksu, Nilüfer, Zerrin Özer, Yonca Evcimik, Müjde Ar, Mehtap Ar, Onno Tunç, Ünzile, Erdal Eren, 80’ler pop, 90’lar pop. Hastalığı ve ölümü. Tarihte bugün.
11 min
39
Aziz Nesin
Giriş, Aziz Nesin’in eğitim hayatı, askeri görevleri, askerlikten ayrılışı, gazetecilik ve yazarlık, yayıncılık, marko paşa, Sabahattin Âli, ödüller, 6-7 Eylül 1955, Cezaevi yılları, Zübük, Nesin vakfı, Çatalca, Ali Nesin, 2 Temmuz 1993, Madımak, vefatı
14 min
40
İsmail Dümbüllü’nün Kavuğu&6 Mayıs 1972
Geleneksel Türk Tiyatrosunda kavuk, giriş, Tarihte bugün eklemesi, Orta Oyunu, Tulûat, Kel Hasan Efendinin kavuğu, kavuğun İsmail Dümbüllü’ye devri, geleneğin sürmesi, Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin, kavuk tesliminde sözler, Türk Tiyatrosu, 12 Mart 1971, muhtıra, 6 Mayıs 1972, idam, Deniz Gezmiş, Üç fidan
10 min
41
Türkiye Tarihindeki Açlık Grevleri&İbrahim Gökçek
Grup yorumun bas gitaristi İbrahim Gökçek’in ölümü üzerine Türkiye tarihindeki açlık grevlerinden derlemeler: Nazım Hikmet, Celal Bayar, Deniz Gezmiş, Nuriye Gülmen, Semih Özakça... Tarihte Bugün...
11 min
42
Ali Sami Yen
Doğumu, babası Şemsettin Sami, Galatasaray Lisesi yılları, Galatasaray futbol takımını kurması, marşlar, Moda-Kadıköy maçı, hakemliği, Türkiye-Romanya maçı, teknik direktörlüğü, İstanbul Üniversitesi hukuk yılları, denizcilik, yelken, doğa, Avrupa turları, hatıraları, vefatı...
12 min
43
Onno Tunç&90’lar Türkçe Pop
80’ler 90’lar Türk Pop Müziği hakkında giriş. Haydi gel benimle ol -Sezen Aksu. Onno Tunç: doğumu, ailesi, müziğe başlaması, bas gitarcılığı. Beni bırakın -Levent Yüksel. 1970’ler: aranjörlüğü, besteciliği, Eurovision yarışmasında Türkiye’yi temsil etmesi, Sezen Aksu’yla tanışması, çalışmaya başlamaları, Aysel Gürel, Her sevda bir veda -Nilüfer Bülent Ortaçgil, MFÖ, Mustafa Sandal şarkılarında bas çalması. Yalnızlık ömür boyu -MFÖ Tüm müziğine bıraktığı etki, elim kaza sonucu vefatı. Geri dön -Sezen Aksu
12 min
44
Hasan Âli Yücel&Köy Enstitüleri
Hasan Âli Yücel’in doğumu, ailesi, eğitimi, oğlu Can Yücel ve şiiri.. Milli eğitim bakanı olması, icraatları.. Köy enstitülerinin kuruluşu, öğrencileri, aşık Veysel, hocaları, mezunları, eğitim içerikleri, ziraat marşı.. meclis toplantısı, köy enstitülerine tepki. Vasıfsızlaştırılması ve kapatılması
23 min
45
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal’in doğumundan ozanlığına, edebiyat aşkından evliliklerine, eserlerinden ailesine kadar her şeyi anlattığımız biyografisi...
15 min
46
Ertem Eğilmez
00:11 Giriş 00:37 Eğitimi ve hayatı 00:57 Yayınevi 01:11 Cep kitabı 01:24 Langırt 01:29 Sinemaya giriş 01:56 Film tarzı 02:30 Hababam sınıfı 02:46 Hababam müzik 03:27 Canım kardeşim 04:09 Ödül 04:50 Filmler 06:29 Senaryo 06:47 Mavi boncuk 07:17 Ödüller
5 min
47
Ahmet Hamdi Tanpınar
Sayfa tanımı: edebiyat, sanat, düşünce, biyografi. Giriş: Tanpınar’ın hayatı, edebi kişiliği, eserleri, vefatı, ‘Ne içindeyim zamanın’ şiiri
9 min