Intohimona oppiminen!

Opetushallituksen podcastissa syvennytään kasvatuksen, koulutuksen ja jatkuvan oppimisen sekä kansainvälisyyden ajankohtaisiin kysymyksiin vaihtuvien vieraiden kanssa.

Education
1
Näin bongaat viherpesua ja arvioit kestävyysväi...
31 min
2
Miten systeemistä ajattelua voi hyödyntää opetu...
35 min
3
Kestävyyskasvatusta ulkona – mitä tiedämme luon...
32 min
4
Mitä tekemistä arvoilla ja fanituksella on kest...
30 min
5
Ympäristötunteet riesana ja voimavarana
31 min
6
Voiko kuluttamisen vähentäminen tehdä elämästä ...
33 min
7
Päästöjä aiheuttavat energia, liikenne ja ruoka...
30 min
8
Mitä kestävyyskasvatus on ja miksi se kuuluu ko...
33 min
9
Lapselle yksinäisyys voi olla tuhoisaa
Podcastissa keskustellaan siitä, miten peruskoulun 1.-6. luokkalaisten kokema yksinäisyys ilmenee ja mitkä ovat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemusten vaikutukset.Kuulet myös, mitkä ovat tehokkaimmat keinot ehkäistä ja vähentää yksinäisyyttä. Vieraana yksinäisyystutkija ja professori Niina Junttila. Jakso on suunnattu luokanopettajille ja rehtoreille, ja muille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä lasten huoltajille. Jakso kuuluu Opetushallituksen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston materiaaleihin. Jakson juontaa Heidi Hannikainen. Tunnistat kaikki materiaalit #EiKaikelleVäkivallalle tunnuksesta.
20 min
10
Kuinka auttaa käytöshäiriöistä lasta?
Podcastissa keskustellaan siitä, mistä lapsen käytöshäiriö voi johtua, miten kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset ja lasten vanhemmat voivat parhaiten tukea arjessa käytöshäiriöistä lasta, ja millaista apua perheet voivat saada. Vieraana on ylilääkäri Leena Repokari. Jakso on suunnattu varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajille ja johtajille sekä rehtorille, muille ammattilaisille sekä lasten huoltajille. Jakso kuuluu Opetushallituksen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston materiaaleihin. Jakson juontaa Riina Länsikallio. Tunnistat kaikki materiaalit #EiKaikelleVäkivallalle tunnuksesta.
19 min
11
Vanhemmat mukaan yhteistyöhön
Podcastissa keskustellaan siitä, miksi on tärkeää rakentaa yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja opiskelijoiden vanhempien välillä. Millaiset toimintamallit toimivat, jotta kodit saadaan mukaan kiusaamista, häirintää, syrjintää ja väkivaltaa ehkäisevään työhön? Vieraina keskustelemassa yhteisötyön asiantuntija Ville Koikkalainen ja koulutuspäällikkö Kirsi Lattu-Viljakka. Jakso on suunnattu ammatillisen koulutuksen opettajille, johtajille ja muille ammattilaisille, sekä opiskelijoiden vanhemmille. Jakso kuuluu Opetushallituksen kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan ehkäisyyn keskittyvän verkkosivuston materiaaleihin. Jakson juontaa Heidi Hannikainen. Tunnistat kaikki materiaalit #EiKaikelleVäkivallalle tunnuksesta.
21 min
12
Oppilaan osaaminen esiin!
Miten oppilas löytää itselleen sopivia tapoja edistää tvt-osaamistaan? Jaksossa kaksi helsinkiläistä luokanopettajaa Antti Mettänen ja Lassi Niskanen keskustelevat oppimisesta, johon teknologia kuuluu luontevana osana. Antin ja Lassin keskustelu rohkaisee opettajaa kokeilemaan ja heittäytymään digimaailmoihin yhdessä oppilaiden kanssa.
41 min
13
Oppimisen taidot korostuvat digioppimisessa – T...
Millainen on opettajan rooli oppimistilanteessa digitaalisissa ympäristöissä ja miksi siihen on tärkeä kiinnittää huomiota? Jaksossa keskustelevat oppimisen tenure-professori Jonna Malmberg ja tutkija Heikki Kontturi.
37 min
14
Tytöt ja teknologia-aloille hakeutuminen
Millä tavalla digitaitojen opetuksessa voidaan edistää tasa-arvoa? Jaksossa keskustelevat tutkija Johanna Naukkarinen, tasa-arvoasiantuntija Eija Leinonen sekä projektipäällikkö Kaisa Orajärvi Sinä osaat- hankkeesta.
39 min
15
Miksi ja miten oppilaan digiosaamista tulee kuv...
Digiosaaminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Jaksossa on keskustelemassa pitkän linjan digipedagogiikan kehittäjä Jarno Bruun, joka on ollut projektiryhmässä mukana kehittämässä kuvauksia.
39 min
16
Miten lapsen osallisuutta voidaan edistää varha...
Millainen pedagoginen toiminta konkreettisesti tukee lasten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä? Kuuntele podcast-jaksomme, jossa espoolainen varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Manner, varhaiskasvatuksen asiantuntija Satu Nerg-Öhman sekä opetusneuvos Heidi Sairanen Opetushallituksesta keskustelevat aiheesta.
36 min
17
Ledarskap, förtroende och skolutveckling
Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Hur kan vi upprätthålla förtroende, kvalitet och välbefinnande i kombination med skolutveckling och samhällsutvecklingen i stort? Direktör Kurt Torsell och specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.
25 min
18
Muuttaako korona-aika koulua?
Miten toimitaan, jos koulussa joudutaan karanteeniin? Millaiset asiat tukevat opettajien ja rehtoreiden jaksamista? Entäpä millaista koulua lapset tulevaisuudessa käyvät? Näihin kysymyksiin vastauksia etsivät Pia Kola-Torvisen kanssa Ilkka Laasonen, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Olli-Pekka Heinonen.
35 min
19
Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin ...
Pia Kola-Torvisen kanssa kodin ja koulun yhteistyöstä keskustelemassa Ulla Siimes ja Marjo Rissanen. Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan...
31 min
20
Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?
Suomalainen opetus on hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa oppimisen ja koulun on uudistuttava. Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu?
30 min
21
Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu ...
Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Mutta toteutuuko tuki koko maassa yhteisin periaattein, ja miten se varmistetaan? Millaiset ratkaisut auttavat opettajia tuen antamisessa ja vähentävät työn...
27 min
22
Mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta?
Luottamus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Mutta miten sitä rakennetaan koulutusuudistuksissa? Millaisen punninnan edessä kunnat ovat, kun lapsimäärät vähenevät? Luottamuksesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä Pia Kola-Torvisen kanssa kes...
29 min
23
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – m...
Millaista johtajuutta tarvitaan? Mitä mahdollisuuksia yhteisjohtaminen tuo? Koulun ja oppimisen johtamisesta sekä johtamisen merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelee rehtori Vesa Äyräs.
30 min
24
Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa?
Miten koulu voisi paremmin ottaa huomioon lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia? Pia Kola-Torvisen kanssa aiheesta keskustelevat pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja professori emeritus Jouni Välijärvi.
29 min