Intohimona oppiminen!

Opetushallituksen podcast, jonka ytimessä ovat kysymykset yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppia – miten huolehdimme siitä, että jokaisella oppilaalla on hyvät mahdollisuudet oppia ja löytää omat vahvuutensa? Ensimmäiset jaksot käsittelevät tasa-arvoisen peruskoulun haasteita eri näkökulmista. Miten oppilaiden hyvinvointi turvataan, muuttuuko koulun johtaminen, miten kokeilut muuttavat kehittämistä?

Education
1
Oppilaan osaaminen esiin!
Miten oppilas löytää itselleen sopivia tapoja edistää tvt-osaamistaan? Jaksossa kaksi helsinkiläistä luokanopettajaa Antti Mettänen ja Lassi Niskanen keskustelevat oppimisesta, johon teknologia kuuluu luontevana osana. Antin ja Lassin keskustelu rohkaisee opettajaa kokeilemaan ja heittäytymään digimaailmoihin yhdessä oppilaiden kanssa.
41 min
2
Oppimisen taidot korostuvat digioppimisessa – T...
Millainen on opettajan rooli oppimistilanteessa digitaalisissa ympäristöissä ja miksi siihen on tärkeä kiinnittää huomiota? Jaksossa keskustelevat oppimisen tenure-professori Jonna Malmberg ja tutkija Heikki Kontturi.
37 min
3
Tytöt ja teknologia-aloille hakeutuminen
Millä tavalla digitaitojen opetuksessa voidaan edistää tasa-arvoa? Jaksossa keskustelevat tutkija Johanna Naukkarinen, tasa-arvoasiantuntija Eija Leinonen sekä projektipäällikkö Kaisa Orajärvi Sinä osaat- hankkeesta.
39 min
4
Miksi ja miten oppilaan digiosaamista tulee kuv...
Digiosaaminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Jaksossa on keskustelemassa pitkän linjan digipedagogiikan kehittäjä Jarno Bruun, joka on ollut projektiryhmässä mukana kehittämässä kuvauksia.
39 min
5
Miten lapsen osallisuutta voidaan edistää varha...
Millainen pedagoginen toiminta konkreettisesti tukee lasten tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittymistä? Kuuntele podcast-jaksomme, jossa espoolainen varhaiskasvatuksen opettaja Hanna Manner, varhaiskasvatuksen asiantuntija Satu Nerg-Öhman sekä opetusneuvos Heidi Sairanen Opetushallituksesta keskustelevat aiheesta.
36 min
6
Ledarskap, förtroende och skolutveckling
Vilka är byggstenarna som gör att en skola fungerar bra och att barnen och de unga får en utbildning av god kvalitet? Hur skapar man förtroende och kvalitet i utbildningen? Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna och utmaningarna i utbildningsuppdraget. Hur kan vi upprätthålla förtroende, kvalitet och välbefinnande i kombination med skolutveckling och samhällsutvecklingen i stort? Direktör Kurt Torsell och specialsakkunnig Mari Sjöström diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Maj-Len Engelholm.
25 min
7
Muuttaako korona-aika koulua?
Miten toimitaan, jos koulussa joudutaan karanteeniin? Millaiset asiat tukevat opettajien ja rehtoreiden jaksamista? Entäpä millaista koulua lapset tulevaisuudessa käyvät? Näihin kysymyksiin vastauksia etsivät Pia Kola-Torvisen kanssa Ilkka Laasonen, Marja-Kristiina Lerkkanen ja Olli-Pekka Heinonen.
35 min
8
Kodin ja koulun yhteistyö lapsen koulunkäynnin ...
Pia Kola-Torvisen kanssa kodin ja koulun yhteistyöstä keskustelemassa Ulla Siimes ja Marjo Rissanen. Miten vanhempien rooli lapsen oppimisen tukena on muuttunut viime vuosina? Miten koulut voisivat kannustaa vanhempia lähtemään mukaan koulun toimintaan...
31 min
9
Kuinka kokeilemalla tehdään kaikille hyvää koulua?
Suomalainen opetus on hyvällä tasolla, mutta muuttuvassa maailmassa oppimisen ja koulun on uudistuttava. Voisiko kokeileva kehittäminen olla uudenlainen tapa tehdä koulutyötä? Millaisia oppeja kokeiluohjelmista on saatu?
30 min
10
Miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki todentuu ...
Oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Mutta toteutuuko tuki koko maassa yhteisin periaattein, ja miten se varmistetaan? Millaiset ratkaisut auttavat opettajia tuen antamisessa ja vähentävät työn...
27 min
11
Mikä rakentaa suomalaisen koulutuksen luottamusta?
Luottamus on suomalaisen koulutusjärjestelmän perusta. Mutta miten sitä rakennetaan koulutusuudistuksissa? Millaisen punninnan edessä kunnat ovat, kun lapsimäärät vähenevät? Luottamuksesta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä Pia Kola-Torvisen kanssa kes...
29 min
12
Johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä – m...
Millaista johtajuutta tarvitaan? Mitä mahdollisuuksia yhteisjohtaminen tuo? Koulun ja oppimisen johtamisesta sekä johtamisen merkityksestä hyvinvoinnin edistäjänä Pia Kola-Torvisen kanssa keskustelee rehtori Vesa Äyräs.
30 min
13
Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa?
Miten koulu voisi paremmin ottaa huomioon lasten ja nuorten erilaiset lähtökohdat ja varmistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia? Pia Kola-Torvisen kanssa aiheesta keskustelevat pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja professori emeritus Jouni Välijärvi.
29 min