Podlediadau Busnes Cymru / Business W...
Podlediadau Busnes Cymru / Business Wales Podcasts
Business
Entrepreneurship
1
Sell 2 Wales / GwerthwchiGymru
On today’s episode, we’ll hear about Sell 2 Wales – The Welsh Government procurement portal, where businesses can register for free and find Welsh Government and Public sector contracts. Every year, there are millions of pounds worth of...
22 min
2
Mis Cenedlaethol yr entrepreneur | National Ent...
Ryda ni yn taro chwyddwydr ar fusnesau newydd, ac un busnes Cymreig yn enwedig, sydd yn ffynnu wrth ymgeisio i fod yn fwy 'gwyrdd'. Mae hi'n fis cenedlaethol yr entrepreneur, ac mae Dino a Bethan o Simplelifeco yma i rannu ychydig o'i hanes. Mae'r...
19 min
3
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
In Episode 7, we speak to the Federation of Small Businesses and Business Wales to look at the support that start-ups have been able to access throughout the crisis, and what resources will be available in a post-COVID world.  Ym Mhennod 7, cawn...
27 min
4
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Ym Mhenod 6, rydym yn gweld sut mae cwmni gofal croen Cymreig a siop cynhyrch lleol yng Ngorllewin Cymru wedi ymateb ac addasu i’r sefyllfa eleni. Osian Jones Perchennog Busnes Crwst yn Aberteifi a Kelly Davies o goodwash.co.uk yn y Barri sydd yma i...
22 min
5
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Ym Mhenod 5, rydym yn gweld sut mae’r diwydiant trafnidiaeth a’r diwydiannau  Therapiau Corfforol yn ymateb i'r argyfwng.  Emma Stephens, Cyfarwyddwr Hiab & Plant Transport yng Nghaerdydd, ac Andrea Parry, Therapydd Galwedigaethol...
16 min
6
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Ym Mhenod 4, rydym yn clywed sut mae’r diwydiant twristiaeth wedi ymateb i’r argyfwng. Zoe Wright, Pennaeth Marchnata Folly Farm & Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth fydd yma i ddweud mwy… In Episode 4, we look at...
17 min
7
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Ym mhenod 3, byddwn yn clywed sut mae’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru wedi ymateb yn bositif i’r argyfwng. Cawn glywed mwy gan James Davies, Cadeirydd Diwydiant Cymru In Episode 3, we look at how the manufacturing industry has responded...
14 min
8
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Wythnos yma rydym yn siarad hefo dau berchennog busnes sydd wedi derbyn nawdd i ddangos pa mor hawdd ydi'r broses o gael help. Ein gwesteion ydi:  Jonathan Greatorex, Cyfarwyddwr Reolwr The Hand yn Llanarmon a Phil Scott, Perchennog Rib Ride...
14 min
9
Busnes Cymru: COVID-19 Cymorth i Fusnesau Penno...
Wythnos yma rydym yn siarad hefo Prif Weithredwr Banc Datblygu Cymru, Giles Thorley, a Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru - Ken Skates AC. Mi fyddwn yn clywed am ymateb Llywodraeth Cymru i'r argyfwng, pwy yn union sydd yn gymwys i gael...
21 min